Model:*


Opis usterki:*


Opis stanu faktycznego urządzenia i zawartości paczki:*


Imie i Nazwisko:*


Email:*


Telefon:*


Adres:*